Obchodní podmínky

Podnikáme jako cestovní agentura a na webovém rozhraní zajišťujeme zprostředkování krátkodobého ubytování za účelem strávení dovolené v prázdninových apartmánech. Podnikáme na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi námi a poskytovatelem ubytování (tj. majitelem apartmánu). V rozsahu smlouvy nabízíme prostřednictvím webového rozhraní ubytování, zveřejňujeme informace o ubytování a zajišťujeme pro poskytovatele zaplacení smluvně dané ceny ubytování.

STORNO PODMÍNKY 

Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být sděleno telefonicky a současně podáno písemně, e-mailem. Rozhodující pro určení doby je příchozí termín e-mailu. 
Stornopoplatky se určují z celkové ceny pobytu. 
• 800 czk - je účtován vždy, souvisí s administrativním zpracováním storna
• 30 dní až 15 dní před termínem příjezdu: storno poplatek je 50% z celkové ceny pobytu
• 14 dní až 11 dní před termínem příjezdu: storno poplatek je 60% z celkové ceny pobytu
• 10 až 6 dní před termínem příjezdu až den nástupu: 80% z celkové ceny pobytu
• 5 dní až den nástupu: 100% z celkové ceny pobytu

V případě vážných důvodů zrušení pobytu ze strany zákazníka (úmrtí v rodině, závažné- život ohrožující onemocnění) může ubytovatel od vyúčtování storna částečně nebo zcela upustit.
Zákazník má možnost poslat za sebe náhradníka. 

Storno poplatky a platební podmínky pro apartmány GasteinLiving v Bad Hofgastein (apartmány 302, 402 a 403)
Při rezervaci je účtována záloha 50% z celkové ceny
Rezervaci můžete zrušit bezplatně do 90 dnů před příjezdem
V případě storna 89 až 31 dnů před příjezdem činí storno poplatek 50% z celkové ceny rezervace
V případě storna 30 až 7 dnů před příjezdem činí storno poplatek 70% z celkové ceny rezervace
V případě storna 7 a méně dnů před příjezdem činí storno poplatek 90% z celkové ceny rezervace

Cestovní pojištění od Kooperativa

Ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa jsme pro naše klienty nechali připravit nabídku CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ včetně pojištění storna pobytu slevou 10%. Našim zákazníkům je k dispozici pro on-line sjednání pojištění konkrétní poradce na telefonu. 

Přemysl Sobotka| AGENTURA JIŽNÍ MORAVA, Obchodní zástupce, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group T: 602 823 360, e-mail: premysl.sobotka@kooperativa.cz,

Pojištění STORNA pobytu
Pojištění je velice variabilní a zahrnuje maximum možných situací, kterým můžete při plánování a průběhu dovolené čelit.
 
Pojištění odpovědnosti za škodu - neručíme za škody, které způsobí klienti na ubytovacím zařízení v apartmánu nebo v domě (společné prostory).
Pokud způsobíte škodu, jste za ni zodpovědní a musíte škodu uhradit sami. Poškození apartmánů je v případě, že k němu dojde, možné řešit z vašeho cestovního pojištění, proto Vám doporučujeme sjednat si v rámci cestovního pojištění i pojištění odpovědnosti za škodu.  Stát se může každému, že neúmyslně poškodí zařízení a pojišťovna v takových případech zajistí proplacení škody na základě vystavené faktury o opravě. U některých typů pojištění domácnosti je odpovědnost za škodu zahrnuta pro země EU. 
Převzetím klíče od apartmánu při nástupu k ubytování přebíráte povinnost nakládat s apartmánem a jeho inventářem šetrně a opatrně. Jste povinni ihned ohlásit eventuální škody způsobené Vámi. Přebíráte ručení za doprovázející osoby, i za nezletilé. 
 

OBJEDNÁVKA - REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Na webovém rozhraní je uveden seznam apartmánů včetně uvedení oblasti, kde se nachází, možnosti ubytování, kapacity osob a ceny ubytování. Poptávku ubytování můžete podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo e-mailem. Na základě poptávky ověříme u poskytovatele dostupnost, pracujeme v on-line rezervačním systému, obsazenost jsme tedy schopni ověřit bezprostředně. Na vámi uvedenou e-mailovou následně zašleme detailní nabídku ubytování. V případě, že s nabídkou i těmito obchodními podmínkami souhlasíte, můžete učinit závaznou objednávku ubytování. Objednávku Vám potvrdíme a zašleme rekapitulaci objednávky. Pro vyúčtování rezervace budeme potřebovat údaje o hostech, jména, data narození a jednu kontaktní adresu. Prosíme klienty o jejich zaslání bez zbytečného odkladu.

Hosté platí kromě ubytování zpravidla POPLATEK ZA ÚKLID. Tyto poplatky nejsou součástí ceny za ubytování a jsou hrazeny hotově v euro v místě pobytu.  V lokalitě Gastein je poplatek za úklid součástí platby na účet majitele apartmánu, spolu s ubytováním, majitel poplatek následně hradí držiteli klíčů v této lokalitě. Tento poplatek není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním. 

Od hostů vybírá majitel apartmánu spolu s platbou za ubytování TURISTICKÝ/LÁZEŇSKÝ POPLATEK, a to základě místní zákonné povinnosti. Tento poplatek je následně odveden majitelem apartmánu místním úřadům. Tento poplatek není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním, platba je dle věku, počtu osob a nocí. 

Povlečení a ručníky nejsou zpravidla v apartmánech k dispozici, v některých lokalitách je možno povlečení a ručníky objednat předem za poplatek, výše poplatku je dle lokality. 

Můžete již odeslanou objednávku změnit nebo zrušit? Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Na základě dohody s námi je však možné objednávku změnit, pokud je změna reálná z důvodu dostupnosti jiného apartmánu a termínu. Krátce před zahájením pobytu takové změny zpravidla neumožňujeme. Zrušení objednávky se řídí storno podmínkami, viz. výše. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jakým způsobem je hrazena cena za ubytování? Platba je přímo na účet majitele apartmánu. Platba je převodem na účet v CZK, u některých apartmánů v euro. Nelze platit v hotovosti ani platební kartou. Od hostů vybírá majitel apartmánu prostřednictvím vyúčtování pobytu zpravidla také turistický nebo lázeňský poplatek, a to základě místní zákonné povinnosti. Tento není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním, platba je dle věku, počtu osob a nocí. V lokalitě Gastein vybírá majitel apartmánu pro rakouskou firmu, která zajišťuje úklid a předání klíčů, poplatek za úklid. Tento poplatek není součástí ceny ubytování, ale platí se spolu s ubytováním na účet majitele apartmánu. 
V případě, že zákazník neuhradí platbu na základě vyúčtování a nebude reagovat na urgence, bude termín automaticky nabídnut k prodeji dalším zájemcům.

Výhodnější kurzy zahraničních měn na dovolenou

Obsazení apartmánu
Bytové jednotky smějí být obsazeny nejvýše počtem osob uvedeným na webovém rozhraní, ledaže je provedeno písemné schválení pro dodatečné osoby. I děti platí za osobu. Přespočetné osoby může držitel klíčů při příjezdu odmítnout. Jakékoli škody nebo nevýhody vznikající odmítnutím musí bez výjimky nést zákazník. I když potvrdíme-li písemně obsazení více osobami, než je uvedeno na webu, musí se zpravidla počítat s tím, že nebude k dispozici žádné dodatečné lůžko ani odpovídající vybavení bytu.

Příjezd a odjezd
Zpravidla můžete převzít apartmán v den příjezdu od 16.00 do 20,00 hodin. Při úplném nebo částečném nečerpání, není vrácení nebo částečné vrácení uhrazené ceny možné. Zpravidla musíte apartmán opustit v den odjezdu v 10.00 hodin.

No-show
No-show existuje, pokud se zákazník nevydá na cestu k dohodnutému okamžiku. V takovém případě ztrácí jakýkoli nárok na službu nebo na vrácení nájemní ceny nebo jejích částí.

Domácí zvířata
Přivezení domácích zvířat není v zásadě povoleno, ale je možno s námi dojednat, u některých apartmánů, individuálně.

Změny služeb a cen
Údaje obsažené na webu pro nás závazné. Opravy omylů a hrubých chyb ve výpočtu zůstávají v každém případě vyhrazeny. Odchylky jednotlivých služeb, které námi nebyly způsobeny úmyslně, jsou povoleny, pokud jsou odchylky nepatrné a pro zákazníka únosné. Nemůže - li být rezervovaný apartmán z nepředvídatelných okolností dán k dispozici (například živelná havárie), budeme se snažit nabídnout vhodný náhradní apartmán, pokud to nebude možné, vrátíme klientovi částku za ubytování i turistický poplatek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Na koho se obrátit v případě vady plnění? Práva z vadného plnění můžete uplatnit u nás, poskytneme vám veškerou pomoc při řešení reklamace v součinnosti s poskytovatelem (majitelem apartmánu). 
Snížení ceny příp. náhradu škody můžete požadovat pouze tehdy, pokud jste závadu prokazatelně ihned oznámili nám nebo příslušnému provozovateli, a pokud jste požádali o pomoc a služby nebyly poskytnuty.

Reklamaci úklidu apartmánu je třeba uplatnit u  našeho partnera/místní firmy, která provádí úklid apartmánů a předání klíčů, a to bezprostředně, v den příjezdu. Snažíme se, aby v apartmánech byly k dispozici čistící prostředky a hygienické přípravky, majitelé všech apartmánů před začátkem sezon apartmány předzásobují, ale že je možné, že dočasně mohou některé přípravky chybět. Přípravky jsou průběžně doplňovány. 

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi a naší společností či poskytovatelem spor týkající se zprostředkování ubytování, který se vám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u naší společnosti poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Co byste ještě měli vědět? Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to e-mailem. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

GDPR - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje klientů, našich hostů. Nové evropské nařízení GDPR se týká i nakládání s těmito údaji. Jednou z hlavních priorit je ochrana a zabezpečení těchto údajů.

Zpracování stanovené zvláštním zákonem

Naší povinností je zpracovávat osobní v údaje, protože vybíráme pro obec lázeňský a/nebo turistický poplatek. Ke shromažďování těchto údajů (jména, data narození, bydliště) nemusíme mít souhlas klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

Systém pro evidenci hostů k turistickým poplatkům:

feratel media technologies AG
Laubichl 60
A-5452 Pfarrwerfen, FN 72841w, LG Innsbruck
Telefon: +43 6468 8901-2203, Fax: +43 6468 8901-2674Internet: www.feratel.atwww.feratel.com 

Vstup do elektronické evidence hostů je chráněn heslem a dvěma uživatelskými jmény. Vstup do systému evidence poplatků má kromě provozovatele systému (feratel) a nás i místní úřad, který na základě evidence 1x měsíčně vypočte a fakturuje nám turistický poplatek vybraný od hostů. Tento poplatek od hostů pouze vybíráme a 1x měsíčně za hosty poplatek odvádíme na příslušný obecní úřad.

Zpracování údajů se souhlasem hostů 

V případě shromažďování osobních údajů nad rozsah stanovený zvláštním zákonem nebo k jiným účelům, je potřeba získat od hostů výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a vedením údajů. Údaje o našich o hostech evidujeme ve vlastním rezervačním systému RESERVATIO. Vstup do systému je chráněn uživatelským jménem a heslem. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům. 

2017 Reservatio, Developed by BLACKBLADE CREATIONS, Jan Indra, BLACKBLADE CREATIONS, www.blackblade.cz, Mobil: +420 777 199 671

SOUHLAS S POSTKYTNUTÍM ÚDAJŮ

Zákazník dává ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů - pracujeme s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, údaje o zaměstnavateli - ne vždy požadujeme od hostů všechny tyto informace. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení a optimalizaci služeb a evidenci hostů k turistickým poplatkům, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů. Údaje nesdělujeme třetím osobám, kromě případů daných zákonem nebo v případě, že bychom měli vůči klientovi pohledávku, kterou bychom museli vymáhat například prostřednictvím inkasní nebo faktoringové společnosti. Osobní údaje shromažďujeme na základě přímé telefonické či emailové komunikace nebo s využitím internetového formuláře.

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů, nás prosím neváhejte kontaktovat.

Austrian Apartments - pronájem prázdninových bytů v Alpách, www.bad-gastein.cz, www.hochkoenig.cz, www.austrian-apartments.cz
Gabriela a Zdeněk Dědkovi, tel: +420 777 212 720, +420 608 232 067, e-mail: badgastein@seznam.cz

Host, který zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost o vysvětlení či požadovat, aby ubytovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhovíme-li žádosti, má host právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva hosta zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.